Άρθρα

 ERROR: "Unrouteable mail domain"

Σε περίπτωση που στέλνετε e-mail και γυρνάει κατευθείαν πίσω με το κείμενο "unrouteable mail...

 Πως βλέπω τα Email μου μέσω web

Για να δείτε τα email σας μέσω web θα πρέπει να πάτε στη διεύθυνση www.yourdomain.gr/webmail. Σαν...

 Πώς μπορώ να βρω τα headers του email μου ;

Headers είναι οι επικεφαλίδες - πεδία που καταγράφονται πληροφορίες όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση...

 Ρυθμίσεις Outlook Express για την αλληλογραφία

Παρακάτω ακολουθούν οι ρυθμίσεις που πρέπει να ακολουθήσετε για την ρύθμιση της αλληλογραφίας στο...