Άρθρα

 Βασικοί κανόνες σύνθεσης των domain names με ελληνικούς χαρακτήρες

α. Δεν υποστηρίζονται ονόματα χώρου με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες στο ίδιο επίπεδο π.χ....

 Διαθέσιμοι nameservers

Για να δείχνει το domain σας στο νέο σας χώρο φιλοξενίας που έχετε σε εμάς, θα πρέπει να...

 Είναι δυνατή η καταχώρηση domain name με ελληνικούς χαρακτήρες και πώς;

Ναι, είναι δυνατή η καταχώρηση ονομάτων χώρου (domain names) το μεταβλητό πεδίο των οποίων...

 Μεταβίβαση domain σε άλλον ιδιοκτήτη

Για την αλλαγή ιδιοκτήτη απαιτούνται τα εξής: -Δήλωση του ν.105 υπογεγραμμένη από τον τωρινό...