Ρυθμίσεις Outlook Express για την αλληλογραφία

Παρακάτω ακολουθούν οι ρυθμίσεις που πρέπει να ακολουθήσετε για την ρύθμιση της αλληλογραφίας στο Outlook Express. Σημειώστε ότι πρέπει ήδη να έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό αλληλογραφίας στο control panel του site σας.

  1. Πηγαίνετε στην επιλογή Εργαλεία(Tools) -> Λογαριασμοί(Accounts) -> Add(Προσθήκη).
  2. Συμπληρώνετε το εμφανιζόμενο όνομα (display name) με το όνομα που επιθυμείτε να φαίνεται σαν αποστολέας και επιλέγετε Επόμενο
  3. Συμπληρώνετε το e-mail που δημιουργήσατε (πχ user@yourdomain.gr) και επιλέγετε Επόμενο.
  4. Σαν διακομιστή εισερχόμενης (POP3) και εξερχόμενης (SMTP) αλληλογραφίας ορίζετε το mail.yourdomain.gr, αντικαθιστώντας το yourdomain.gr με το domain σας.
  5. Στο όνομα χρήστη (account name) ορίζετε ολόκληρο το email σας (πχ user@yourdomain.gr) και σαν κωδικό (password) τον κωδικό που ορίσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού.
  6. Επιλέγετε Τέλος (Finish). Μετά επιλέγετε τον λογαριασμό που δημιουργήσατε και πάτε στις Ιδιότητες (Properties)
  7. Στην καρτέλα Διακομιστές (Servers), στις ρυθμίσεις εξερχόμενης αλληλογραφίας κάτω-κάτω επιλέγετε την επιλογή ότι απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από τον διακομιστή (My server requires authentication).
  8. Κάντε κλικ στο OK.
  • 41 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Πως βλέπω τα Email μου μέσω web

Για να δείτε τα email σας μέσω web θα πρέπει να πάτε στη διεύθυνση www.yourdomain.gr/webmail. Σαν...

ERROR: "Unrouteable mail domain"

Σε περίπτωση που στέλνετε e-mail και γυρνάει κατευθείαν πίσω με το κείμενο "unrouteable mail...

Πώς μπορώ να βρω τα headers του email μου ;

Headers είναι οι επικεφαλίδες - πεδία που καταγράφονται πληροφορίες όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση...